Idrettsbelysning

Idrettsbelysning

KMKt er en Philips Lighting Value Added Partner.
Philips er markedsleder innen belysning og fokuserer spesielt på energieffektive belysningsløsninger både for innendørs- og utendørs anlegg.
Ved å velge KMKt som partner, velger du Philips 'pålitelige, høykvalitets belysningsløsninger.


KMKt har bred erfaring og kompetanse på belysning av ulike typer av idrettsanlegg, spesielt fotballbaner for breddeidrett, og utfører rådgivning, lysberegning, komplett utstyrsleveranse og sluttkontroll av lysanlegg.
Vi leverer komplette utstyrpakker for lysanlegget inklusive master, skap/underfordelinger, hovedtavler og lyskastere.

Som byggherre, om det er kommune eller idrettslag, så er det overordnet å påse at man investerer i et anlegg som er i tråd med de økonomiske rammer en har til rådighet.
Videre er det også slik at bak de fleste prosjekter til breddeidrett ligger mye personlig innsats, engasjement, drømmer og ambisjoner og ikke minst en mengde dugnadstimer fra de mange frivillige som driver breddeidretten i Norge.
I lys av dette ser vi i KMKt det som helt overordnet og sikre at anlegget har best mulig nytteverdi for brukere og byggherre.

Vår målsetning er å være en god rådgiver, leverandør og samarbeidspartner gjennom hele byggeprosessen fra planlegging, via levering og montering og fram til sluttkontroll av lysanlegget.

Flomlys - krav

Generelle krav til belysning av idrettsanlegg, finnes i norsk standard NS-EN 12193. "Lys og belysning - Idrettsbelysning"
Standarden kan bestilles fra Pronorm AS, Pb. 432 Skøyen, 0213 Oslo, tlf. 22.04.92.30.

Selskapet Lyskultur har også gitt ut en norsk veileder til denne standarden.
Veilederen kan bestilles fra Lyskultur, Pb. 65, 1321 Stabekk, tlf. 67.10.28.40.

Dersom det skal søkes om spillemidler har Kultur- og Kirkedepartementet (KKD) satt krav til at utforming av lysanlegg skal være i henhold til NS12193.

For Toppidretten har NFF har egne krav til lysanlegg under kamper der TV-dekning er aktuelt.
I Tippeligaen er det krav om flomlys på alle arenaene. Kravene til lysanlegget fremgår av Norsk Klubblisens.


 • Referanseprosjekter

  KMKt leverer fortløpende lysutstyr til ulike idrettsanelgg for breddeidrett i hele Norge.
  Se referasneliste

 • Varden Amfi

  Mai 2009

  KMKt ble valgt som leverandør av komplett utstyrsleveranse for nytt lysanlegg på Varden Amfi som møter NFF / UEFA krav for TV-opptak.
  Det ble levert 4.stk flomlysmaster, H=40 meter med 36.stk lyskastere pr mast, forkoblingsutstyr samt underfordelinger.

  Vi takker Fana Elektrikeren AS for oppdraget.