Siste nytt fra KMKt

NYHETER

Januar.15
KMKt leverer lysanlegg til KFK Treningsbane, Kristiansund
Januar.15

KMKt leverer lysanlegg til Langareiten Stadion
November.14

KMKt leverer komplett støyskjerm (fund, søyler og skjermelementer) til Vormsund
November.14

KMKt leverer lysanelgg (2.stk baner) til Voss Fotball
November.14

KMKt leverer vingfundamenter til Åsveien skole i Trondheim
November.14

KMKt fortsetter sine leveranser til Rv22 Lillestrøm - Fetsund
Oktober.14

KMKt leverer vingfundamenter til Fellesprosjektet FP1 Langset - Brøhaug
Oktober.14

KMKt leverer KL-master til Strangata / Prinsensgate på Bjørvika- prosjektet
Oktober.14

2.delleverasne av vingfundamenter og stolper til E6 Okstadbakken
Oktober.14

KMKt leverer vingfundamenter til Voss stasjon
September.14

KMKt leverer vingfundamenter m/stolpesko til lokal støyskjerming på Øyer
August.14

KMKt leverer lysanlegg til Fabritsiusbanen
August.14

1.delleverasne av vingfundamenter og stolper til E6 Okstadbakken
August.14

KMKt leverer vingfundamenter og stolper til Jutabrua.2
Juli.14

KMKt leverer vingfundamenter og stolper til Hellerudveien
Juni.14

KMKt leverer vingfundamenter og søyler til støyskjerm i Sørkedalsveien
Juni.14

KMKt leverer vingfundamenter og søyler til støyskjerm i Maridalveien
Mai.14

KMKt leverer lysanlegg til Hafslo kunstgressbane
Mai.14

KMKt leverer lysanlegg til Sundmyra kunstgressbane
Mai.14

KMKt leverer lysanlegg til Melhus kunstgressbane
Mai.14

KMKt leverer lysanlegg til Røgelstad kunstgressbane
Mai.14

KMKt leverer lysanlegg til Figgo kunstgressbane
April.14
KMKt leverer vingfundamenter til støyskjerm i Kokstadveien, Nedre Eiker
April.14
KMKt leverer vingfundamenter til støyskjerm på K34 Gjetttum stasjon
April.14

KMKt leverer vingfundamenter til støyskjerm til Rv22 Fetsund-Lillestrøm
Mars.14

Sluttleveranse KL-master, trafikkportaler og skiltstolper til E18 Bjørvika
Februar.14

Sluttleveranse vingfundamenter og søyler til Rv3 Åsta - Skjærodden
Februar.14

Sluttleveranse vingfundamenter og søyler til støyskjermer på Jutebrua
Februar.14
2.leveranse med trafikkportaler til E18 Bjørvika
Januar.14

2.leveranse med vingfundamenter til Jutabrua
Januar.14
KMKt leverer vingfundamenter og søyler til støyskjerm i Olrud
Januar.14
2.leveranse med vingfundamenter og søyler til Rv3 Åsta - Skjærodden

Nedlastinger og dokumenter