Om KMKt

Om oss

KMKt (K. Manger Konsulenttjenester AS) ble etablert i juni 2002, og firma arbeider med salg av teknisk utstyr og løsninger innen for; støyskjermer / fundamentering, ulike typer av stålmaster (f.eks KL-master for trikk og bane), idrett- og områdebelysning.

Vår ambisjon er å framstå som ett firma med faglig styrke og seriøs forretningsdrift og vi arbeider derfor aktivt med å knytte til oss de rette samarbeidspartnere og leverandører. Dette gjør at vi kan presentere et bredt produktspekter av høy kvalitet.

For oss er det viktig å kunne tilby kvalitetsprodukter til en konkurransedyktig pris, men det er også viktig for oss å være punktlig og etterrettelig gjennom hele tilbudsprossessen fra tilbudsfasen og frem til utstyret er levert og montert på anleggsplass.
I lys av dette er det et overordnet mål for oss å kunne tilby gode og vel dokumenterte løsninger, levere til angitt tid og i henhold til fremdriftsplan, og å være tilgjengelige for oppfølging og assistanse under hele leveringsprosessen.

Vi ønsker at du som kunde skal være konkurransedyktig i ditt marked, og at sluttbruker og byggherre skal få produkter og løsninger med god kvalitet og lang levetid.

Kvalitetspolitikk

I vårt arbeid vil vi kontinuerlig arbeide med tiltak som er:
• at kundens behov og våre kontraktsmessige forpliktelser oppfylles.
• at et hvert oppdrag får en planlagt og sikker behandling.
• at de leverandører vi representerer er valgt ut fra kriterier som ivaretar vårt totale krav til kvalitet og kvalitetssikring.
• at vi oppfattes som en seriøs leverandør, med målsetning å arbeide på landsbasis.
• at vi løser våre oppgaver innenfor fastsatte økonomiske rammer.
• at vi tar lærdom av de feil vi gjør, og iverksetter tiltak som hindrer gjentagelse.