Støyskjermer

Støyskjermer

Støy i forbindelse med trafikk og i industrisammenheng er en vel kjent problemstilling, og dette er grundig utredet i ulike publikasjoner.
”Det nasjonale resultatsmål som ble forfattet av regjeringen i 1999, og videre behandlet i SFT (Statens Forurensingstilsyn) sine publikasjoner gir klare føringer for målsetningen om støyreduksjoner innom de ulike områder.
Statistisk Sentralbyrå har også formulert en god informasjon om de helsemessige og sosiale belastninger som støyplager medfører.

Kohlhauer GmbH er en mangeårig produsent av ulike typer av prefabrikkerte støyskjermsystemer med base i Tyskland.
Ett nettverk av lokale partnere og distributører fremmer salg og serviceløsninger for Kohlhauer sine produkter både på det Europeiske markedet og i verden for øvrig.
På det norske markedet er det KMKt (K. Manger Konsulenttjenester A/S) som markedsfører Kohlhauer sine produkter.

Teknisk info

Kohlhauer støyskjermingssystemer er nøye testet hos prøveinstanser som; Lloyds – ita – EfiC – IBMB (MPA)

Tester:
Støyabsorbasjon:   EN1793-1 “Road traffic noise reducing devices – Sound absorption”
Støyisolering:   EN1793-2 “Road traffic noise reducing devices – Sound insulation”
Mekanisk styrke: ZTV-Lsw 88 Germanstandard for noisescreens
Branntest:   EFiC - Euroclass A1


Videre er alle Kohlhauer støyskjermingssystemer CE-merket og oppfyller således alle gjeldende krav i henhold til EN-norm og Eurocode.


  • Referanse prosjekt


  • Referanse prosjekt