Vingfundament

Vingfundamenter

KMKt er ikke lengre forhandler for TerraWing AB i Norge

For forespørsel og spørsmål kontakt gjerne TerraWing AB
Hjemmeside: http://www.terrawing.se/

Mvh

KMKt


\

Teknisk info

Til nedslåing av fundament benyttes hydraulisk hammer som påmonteres en spesialtilpasset ”pik”. (leies av KMKt)
Piken kommer i to ulike lengder 1600mm og 2100mm avhengig av lengden på fundament, og må derfor avpasses til hvert enkelt prosjekt. 

Til nedslåing kan en benytte en rekke ulike maskiner, men de mest vanlige er gravemaskin eller traktor.
Pæle- maskiner av ulik type kan også benyttes.

Å benytte vingfundament innebærer minimal håndtering av masser.
Kapasiteten ved nedslåing av fundament er på 5- 7 fundamenter pr time avhengig av de stedlige forhold på anleggsområdet.


 • E18 Gulli - Holmane

  Juni 2012 / 2013

  E18 fra Oslo til Vestfold er en av de viktigste og mest trafikkerte vegstrekningene i Norge.
  Prosjektet omfatter en ca. 24 kilometer lang strekning gjennom tre kommuner, Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Sydgående løp skal bygges nytt med to kjørefelt, mens eksisterende E18 skal rehabiliteres og utgjøre to nordgående felt.
  Prosjektet er det opp i 3 entrepriser: Gulli - Holmane, Holmane - Tassebekk og Tassebekk - Langåker.
  I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveger langs Raveien (den gamle E18), slik at gående og syklende også får et trafikksikkert tilbud.

  NCC Constructions AS har valgt KMKt som leverandør av vingfundamenter for støyskjermer på prosjektet E18 Gulli - Holmane.
  Prosjektet består av leveranse av 1770.stk vingfundamenter.
  I tillegg har Stål & fasade AS valgt KMKt som leverandør av vingfundamenter og søyler for støyskjermer langs Raveien.

  Vi takker NCC Constructions AS og Stål & fasade AS for oppdraget

 • E6 Senterveien - Tonstad

  Mai 2013

  Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim. Det omfatter utbedring av E6 mellom Jaktøyen i Melhus kommune og Tonstad i Trondheim kommune

  Søbstad Entreprenør AS har valgt KMKt som leverandør av vingfundamenter for støyskjermer på prosjektet E6 Senterveien - Tonstad.
  Prosjektet består av leveranse av 170.stk vingfundamenter av ulike typer til fundamentering av støyskjermer.

  Vi takker Søbstad Entreprenør AS for oppdraget