Coronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19 fortsetter å spre seg og berører vårt samfunn i en skala vi ikke tidligere har opplevd.

KMKt er forpliktet til å bidra til å begrense spredningen av dette viruset og å minimere dets virkninger. Helse, sikkerhet og velvære for våre ansatte, våre kunder, våre samarbeidspartnere og menneskene rundt oss, er og vil alltid forbli vår første prioritet.
Som et ledd i dette kan vårt kontor på Hylkjeflaten 24 bli stengt på kort varsel, og vi vil da arbeide ut fra hjemmekontor. I en slik situasjon vil det da være begrenset kapasitet og man må gjerne beregne litt lengre responstid enn normalt.

Vi ser også at produksjon, leveringstider og forsyningskjeden generelt på kort varsel kan påvirkes negativt for mange av våre produsenter og leverandører. Likeså er mange av våre kunder også berørt. En konsekvens av dette er at vi ikke til en hver tid kan garantere samme produkttilgjengelighet og leveringsfrekvens i tiden fremover.
Ettersom virusutbruddet og virkningene av dette er utenfor vår kontroll har vi ikke noe annet valg enn å behandle dette som en force majeure hendelse.

Vi står alle overfor disse ekstraordinære tidene sammen, og vi håper på deres forståelse for situasjonen.

Meny